25 aniversari. Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada


Portada > Serveis per a col·legiats > Formació > Cursos i activitats > Disseny, construcció i legalització de xarxes i instal·lacions receptores de gas


Serveis per a col·legiats

<< Llistat de cursos, conferències i activitats

Agenda

CursosInstal·lacions i Construcció

Disseny, construcció i legalització de xarxes i instal·lacions receptores de gas

Presencial i per videoconferència

La inscripció està tancada.

Informació de l'activitat

 • Organitzat per:

  Curs organitzat per ENGINYERS BCN amb la col·laboració de Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (ENGINYERS MANRESA), Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona (ENGINYERS GI), Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (ENGINYERS TARRAGONA), Col·legi Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l'Alt Penedès (ENGINYERS GARRAF-PENEDÈS) i  Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (ENGINYERS LLEIDA) amb el suport de: 

    

 • Objectius:

  Aquest curs té com a objectiu donar a conèixer com es dissenya una xarxa i les instal·lacions receptores de gasos combustibles, en funció del seu rang de pressió.

  Quina normativa han de complir per a la seva construcció, els materials a utilitzar, les condicions d'ubicació dels aparells i el traçat correcte de les canonades.

  Quins elements de seguretat i control s'han d'instal·lar.

  Quina documentació és necessària per a la seva legalització en funció de la seva potència i pressió, així com les inspeccions reglamentàries que han de realitzar-se en elles i qui pot fer-les.

  Aquest curs serà un híbrid que unint la teoria -formació a la pràctica-informació recorreran els 360º d'aspectes vinculats a la matèria, garantint la total immersió en els coneixements necessaris.  • Destinataris:

  Tècnics d'enginyeries, així com tècnics i instal·ladors de les empreses que hagin de dissenyar, construir, legalitzar i mantenir les instal·lacions de gasos combustibles. Realitzant els projectes, memòries i certificats necessaris per a la seva posada en servei.

 • Programa:

  1. RD 919 ITC 01 Disseny d'una xarxa de distribució de gas

  1. Introducció i Definicions

  2. Disseny d'una Xarxa

  3. Pressions de Xarxes i la seva utilització

  4. Criteris per a l'elecció i ubicació dels dipòsits i ERM

  5. Elecció dels traçats de les xarxes

  6. Ubicació de vàlvules de línia i seccionament.

  7. Selecció de materials

  8. Dades necessàries per al disseny d'una xarxa

  9. Criteris d'obtenció d'Informació

  10. Càlcul de consum

  11. Clients/usuaris domèstics i petits comercials

  12. Clients/usuaris grans comercials i industrials

  13. Influència de mercats potencials futurs

  14. Tipus de xarxes en funció del seu disseny

  15. Càlcul de diàmetres.

  16. Consideracions sobre pèrdues de càrrega i velocitats del gas

  17. Xarxes ramificades

  18. Xarxes emmallades

  19. Consideracions econòmiques

   

  2. Norma UNE 60670, Disseny d'instal·lacions receptores amb MOP fins a 5 bar.

  1 Esquemes tipus de les instal·lacions receptores en funció de la pressió de subministrament

  2 Elements de regulació i seguretat

  3 Condicions d'accessibilitat. Situació dels dispositius de tall

  4 Materials de les conduccions i les seves unions. Elements i accessoris de les instal·lacions

  5 Prescripcions de traçat de les conduccions

  6 Instal·lació de conjunts de regulació i comptadors de gas

  7 Configuració dels locals on s'instal·len els aparells a gas

  8 Ventilació de locals

  9 Evacuació dels productes de la combustió d'aparells conduïts

  10 Instal·lació i connexió dels aparells a gas

  11 Proves d'estanquitat per al lliurament de la instal·lació receptora

   

  3. Norma UNE 60620, Disseny d'instal·lacions receptores amb MOP superior a 5 bar.

  1 Generalitats

  2 Escomesa interior

  3 Estacions de regulació i mesura (ERM)

  4 Sistemes de mesura de gas

  5 Línies de distribució interior

  6 Grups de regulació dels aparells

   

  4. Norma UNE 60601, Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor o fred o per a cogeneració

  1 Generalitats

  2 Característiques d'emplaçament

  3 Característiques constructives i dimensionals

  4 Aire per a la combustió i ventilació

  5 Mesures suplementàries de seguretat en sales de màquines

   

  5. RD 919 i Norma UNE 60670, 60250. Dimensionat d'instal·lacions receptores de gas. Instal·lacions de subministrament de gas liquat del petroli (GLP) en dipòsits fixos per al seu consum en instal·lacions receptores

  1 Procediment de determinació dels diàmetres de les canonades. Exemples pràctics

  2 Criteris de selecció d'elements de regulació i seguretat

  3 Criteris de selecció de comptadors

  4 Dimensionament de les bateries de dipòsits mòbils i dipòsits fixos de GLP

   

  6. RD. 919. Projecte tècnic d'instal·lacions receptores

  1. Instal·lacions receptores que requereixen projecte tècnic

  2. Tipus de projectes més habituals

  3. Tràmits i documents per a la legalització d'instal·lacions receptores

   

  7. RD. 919 i 984. Inspeccions reglamentàries de les instal·lacions receptores

  1. Inspecció de xarxes i dipòsits de les xarxes de distribució

  2. Inspecció periòdica d'instal·lacions receptores subministrades amb MOP fins a 5 bar

  3. Inspecció periòdica d'instal·lacions receptores subministrades amb MOP superior a 5 bar

  4. Revisió periòdica d'instal·lacions d'envasos de GLP

  5. Anomalies principals i secundàries

   

 • Impartit per:

  Carlos Gonzalo, Grup Gas Natural des de 1970 fins 2013 i actualment com a Autònom,

  Coordinació i/o responsabilitat entre altres, de les següents direccions, departaments i treballs:

  -Disseny de xarxes i instal·lacions receptores

  -Millores tecnològiques en xarxes i instal·lacions receptores

  -President grup de treball de les normes UNE 60670 i 60601

  -Assessor normes UNE 60250, 60620, 60310, 60311 entre d'altres

  -Membre de la Comissió assessora del RITE del Ministerio de Industria

  -Professor i coordinador de cursos d'instal·lacions en els centres de formació CEYSA, INGEL, CEK-FIREM

  -Professor de la UPC de cursos de Postgrau de Disseny i Manteniment d'instal·lacions de gas

  -Professor i examinador de l'Asociación Española del Gas

  -Col·laborador i formador en empreses distribuidores com NEDGIA, REDEXIS, NORTEGAS

  -Formador de tècnics i instal·ladors en empreses gasistes de Mèxic, Itàlia, Ecuador i Cuba

   

 • Dates i horaris:

  28 i 30 de setembre, 5, 7, 14, 19 i 21 d'octubre de 2021
  De 16 a 19.30 h

 • Durada:

  24,5 hores

 • Lloc:

  Aula 1, 3a planta del Col·legi
  Consell de Cent, 365
  08009 BARCELONA
  Tel. 934961420

 • Drets d'inscripció:

  Preu col·legiats: 325.00 €

  Preu precol·legiats: 325.00 €

  Preu no col·legiats: 455.00 €

  Preu col·legiats (en línia): 325.00 €

  Preu precol·legiats (en línia): 325.00 €

  Preu no col·legiats (en línia): 455.00 €


  Formes i terminis de pagament dels cursos

   

   L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

  • Targeta de crèdit o dèbit (directament des de l’aplicació o presencialment a la seu del Col·legi)
  • Carta de pagament amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament a través de la Linea Oberta de CaixabankNow o a qualsevol dels seus caixers automàtics (una vegada es faci efectiu el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic).
 • Observacions:

  Aquest curs pot seguir-se en format presencial i per videoconferència. 

   

  Per a la realització d’aquest curs de formació sota la modalitat presencial, teniu a la vostra disposició tiquets d’aparcament gratuït per una durada de 12 hores lectives que se us entregaran a la recepció de la seu col·legial. Un cop iniciat el curs, només caldrà que us identifiqueu amb el vostre nom i cognoms i que presenteu el tiquet d'aparcament. Aquests tiquets són vàlids per: 

   

  - Aparcaments Saba (C/Pau Claris 110, 08007 BARCELONA) Com arribar-hi

   

  Anul·lacions

  Per anular la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

   

  Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

   

  Les anul·lacions comunicades dins dels 5 últims dies abans de l’inici del curs, o una vegada iniciat el curs, comportaran la pèrdua del 100 %.

   

  El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

   

  Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

   

  Assistència

   

  L’organització informa que les faltes d’assistència per part de l'alumnat en cap cas podran ser recuperables.

   

  En cada curs es lliura un certificat d’assistència quan l’alumne assisteix com a mínim a un 75 % de les hores del curs. Es imprescindible signar els llistats d’alumnes que es distribueixen a cada sessió, per aconseguir el certificat d'assistència.    

   

  Formació bonificada

   

  El Col·legi s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar la bonificació de cursos de formació.  Ho fa gratuïtament tant per als col·legiats com per als no col·legiats en els cursos que organitza. 

   

  Aquest curs, pot ser bonificat per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Per conèixer els passos a seguir, consulteu l’apartat Formació bonificada (Per sol·licitar la bonificació, cal realitzar prèviament la inscripció al curs).

   

  Recordeu que, per a poder obtenir la bonificació, les gestions cal fer-les, com a mínim, 10 dies hàbils abans de l´inici del curs. Per a més informació, podeu contactar amb el Departament de Formació d’ENGINYERS BCN.

   

  IMPORTANT:

  Per obtenir la bonificació, la Fundació Estatal para la Formación en el Empleo estableix com a condició la realització del curs per part del treballador: això implica, en el cas dels cursos presencials, una assistència mínima del 75% a les classes, i en el cas dels cursos en línia, cal obtenir una assistència/participació mínima del 75% que es calcula en base a:

  • El nombre de connexions realitzades a l’aula virtual.
  • La participació en els fòrums i debats proposats pel tutor  (en el cas d'haver-hi).
  • Realització de les activitat/exercicis proposats pel tutor (en el cas d'haver-hi).

   

  Formació subvencionada majors 45 anys en situació d’atur


  El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), majors de 45 anys i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

   

  Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

   

  Els espais d’ENGINYERS BCN compleixen amb tots els requisits establerts en el seu pla de contingència que inclouen les mesures de prevenció ambientals, organitzatives, així com de caràcter col·lectiu i individual, que estableixen l´aforament de la sala d´actes en un màxim de 50 persones així com 8 i 5 persones a l’Aula 1 i Aula 2 respectivament, sense perjudici dels possibles canvis normatius posteriors que s’hagueren d’aplicar. 

Feu-ho córrer
 • Més

Mes anterior Desembre 2021 Mes següent
dl dm dc dj dv ds dg
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

 • Certificado TÜV
 • 25 anys del Col·legi
 • 2021 Any de la Seguretat Industrial