Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Logo


Eines

Accés a l'àrea privada


Portada > Serveis per a col·legiats > Formació > Cursos i activitats > Postgrau de Legalització d'Activitats


Serveis per a col·legiats

<< Llistat de cursos, conferències i activitats

Agenda

CursosActivitats i Seguretat

Postgrau de Legalització d'Activitats

La inscripció està tancada.

Informació de l'activitat

 • Organitzat per:

  Aquest Postgrau s'ha organitzat pel Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) amb la col·laboració d'Arktec, S.A, Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (ENGINYERS TARRAGONA), Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona (ENGINYERS GI), Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l'Alt Penedès (ENGINYERS GARRAF-PENEDÈS)

 • Objectius:


  Us oferim el primer Postgrau de Legalització d’Activitats que existeix a l’estat. Respon a l’evolució d’un curs, àmpliament consolidat, realitzat per ENGINYERS BCN amb més de 10 anys d’existència.

   

  La necessitat d’ampliar temes, tractar camps nous i necessaris com el BIM i la complexitat dels diferents àmbits ha portat a crear aquest Postgrau amb una durada de 166 h.

   

  És un Postgrau dedicat eminentment a enginyers i al món de les activitats en general ja sigui per fer legalitzacions, des del vessant de l’administració pública o de les entitats de control.

   

  Està orientat a professionals universitaris que volen introduir-se en el camp de la realització de projectes d’activitats o a enginyers amb poca experiència i que volen ampliar el seu camp de treball. També està pensat per a professionals que es volen actualitzar en la tramitació electrònica, posada al dia en la normativa i procediments administratius de tramitació de llicències d’activitats actuals.

   

  Es donarà una visió general de la normativa que afecta les activitats i més concretament sobre la legalització, la tramitació i els requeriments necessaris per a posar-les en marxa. També es tracten temes nous com el BIM o l'administració electrònica i d’altres de col·laterals com les obres associades, les instal·lacions o altra normativa que pot afectar com temes sanitaris, de salut laboral o Protecció Civil.

   

  Punts claus:

   

  1. Conèixer tot el necessari per a poder responsabilitzar-se d’un projecte d’activitats.

  2. Actualitzar els coneixements sobre la tramitació actual, les normatives d’aplicació i les diferents interpretacions, per a professionals amb experiència però que els hi cal estar al dia.

  3. Tenir un coneixement ampli sobre la normativa de referència i la tramitació de projectes d’activitats.

  4. Conèixer l’estructura i contingut d’un projecte d’activitats

  5. Tenir una base documental amplia de normatives, de documents interpretatius i d’ampliacions dels diferents temes per a una millor aplicació de les diferents tipologies d’activitats.

  6. Conèixer les dades importants de cada una d’aquestes normatives sectorials

  7. Agafar criteri i tenir en compte les diferents interpretacions de la normativa

  8. Tenir coneixement sobre matèries noves, actuals i de futur: BIM, administració digital, etc.

  9. Veure exemples i solucions als diferents aspectes de les activitats

  10. Aprendre a integrar activitats, obres i instal·lacions

  11.  Prendre consciència del que representa aquesta professió

  12.  Donar eines als tècnics per a desenvolupar totes les tasques relacionades amb les activitats.

   

 • Destinataris:

  Professionals universitaris (preferentment enginyers) que volen introduir-se en el camp de la realització de projectes d'activitats o amb poca experiència i que volen ampliar el seu camp de treball. També està pensat per a professionals que es volen actualitzar en la tramitació electrònica, posada al dia en la recent normativa i nous procediments administratius de llicències d'activitats. 

   

 • Programa:

  Mòdul 1: Conceptes i tramitació

   

  1. Normativa de referència: Europea, Catalana, de Barcelona i Espanyola

  2. Marc actual de la normativa d’activitats: Mediambient, incendis, espectacles, Llei de simplificació, obres associades.

  3. Tramitació dels projectes d’activitats mediambientals.

  4. Tramitació dels projectes d’activitats d’espectacles

  5. Tramitació dels projectes d’activitats per la llei de simplificació

  6. Tramitació dels projectes d’incendis

  7.Coordinació transversal dels projectes i legalitzacions en MA, espectacles, simplificació, incendis i obres associades

  8.Tramitació electrònica de la documentació

  9. Creació de documents complexes amb Adobe

   

   

  Mòdul 2: Normativa d’aplicació

   

  10. Conceptes urbanístics

  11. Normes sectorials principals:

  • Accessibilitat (Codi, SUA i TAAC)
  • CTE
  • Incendis industrials (RSCIEI), RIPCI, etc.

  12. Normes sectorials:

  • Contaminació atmosfèrica
  • Soroll
  • Residus
  • Aigües residuals.
  • Contaminació lluminosa
  • Espectacles públics i activitats recreatives
  • Centres comercials

   

  Mòdul 3: Normativa sectorial i aspectes que influeixen en el projecte i el projectista

   

  13. DL Abstract

  14. El Reglament de Productes de la Construcció i la seva repercussió a les activitats

  15. Índex d’un projecte d’activitats. Contingut mínim. Normes UNE.

  16. Visat de projectes, control Col·legial i Responsabilitat Civil

  17. Tramitació a BCN: Ordenança d’activitats OMAIIAA i Ordenança d’obres ORPIMO. Tramitació de les obres: Informes d’Idoneïtat Tècnica (IIT)

  18. Normes sectorials complementaries:

  • Normativa sanitària relacionada amb activitats
  • Normatives específiques per activitats concretes
  • Normativa APQ, ADR, Atex, Accidents majors, Protecció Civil, PAU,
  • Riscos laborals i la seva relació amb la legalització d’activitats

  19. Tramitació de les instal·lacions associades a l’activitat: BT, RITE, pressió, etc.

  20. Organització i planificació del projecte i legalització de les obres i instal·lacions respecte de l’activitat (Fora de BCN)

  21. Aspectes del manteniment posterior

  22. Introducció i primeres nocions del BIM

  23. Consells sobre la relació amb el client, la visita, el pressupost, el certificat, la fidelització, les tasques posteriors, etc.

  24. Consells generals

   

  Mòdul 4: Aplicació pràctica

   

  • Exemple de projecte d’una activitat recreativa de restauració
  • Exemple de projecte d’un aparcament
  • Exemple de projecte d’un magatzem
  • Exemple de projecte d’una indústria
  • Exemple de projecte d’incendis

   

 • Impartit per:

  Xavier Torrent Foz, enginyer tècnic municipal d’activitats, medi ambient i obres industrials. Membre del Comitè de Legalització d’activitats de l’entitat PRO (acreditada per ENAC) de Certificació professional de persones

   

  David Jiménez, Cap de Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN i Membre del Comitè de certificació de l’entitat PRO (acreditada per ENAC) de Certificació professional de persones

   

  Alejandro Sarró, Director Arktec Catalunya

   

  Amb el suport en la coordinació i temari de Jordi Artiga, enginyer tècnic municipal, projectista i Secretari del Col·legi. Expert en el Comitè de certificació de Legalització d’activitats de l’entitat PRO (acreditada per ENAC) de Certificació professional de persones

   

 • Documentació:

  El curs utilitzarà documents escrits, resums, vídeos explicatius de cada tema, material multimèdia i connexions per videoconferència amb els ponents. S’aportarà tota la pràctica totalitat de normatives vigents relacionada amb cada tema, presentacions interessants i norma derogada per a casos existents que poder ser d’interès.

  També es facilitaran guies, presentacions i informació annexa als diferents temes.

   

  Titulació:

  Finalitzat el Postgrau i superada l'avaluació, l'alumne rebrà Diploma de Postgrau atorgat pel Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN). 

   

  Aquest Postgrau compleix amb els requisits de formació continuada per certificar-se com Expert en Legalització d'Activitats, certificació acreditada per ENAC segons la Norma ISO 17024:2012. 

 • Dates i horaris:

  Del 28 d'octubre de 2019 a 3 de juliol de 2020
  *En línia

 • Durada:

  166 hores lectives

 • Lloc:

  En línia

 • Drets d'inscripció:

  Preu col·legiats (en línia): 1080.00 €

  Preu precol·legiats (en línia): 1080.00 €

  Preu no col·legiats (en línia): 1520.00 €

 • Observacions:

  Formes i terminis de pagament dels cursos

   L’import del cursos es podrà fer efectiu de les següents formes:

   

  • Targeta de crèdit o dèbit (directament des de l’aplicació o presencialment a la seu del Col·legi)
  • Carta de pagament amb codi de barres generat des de l’aplicació que permet realitzar el pagament a través de la Linea Oberta de CaixabankNow o a qualsevol dels seus caixers automàtics (una vegada es faci efectiu el pagament es confirmarà la inscripció mitjançant correu electrònic).

   

  L’import del curs s’haurà de fer efectiu, com a mínim, 10 dies hàbils abans de la data d’inici. El no fer-ho pot comportar l’anul·lació de la inscripció i la pèrdua de la plaça reservada.

   

  Anul·lacions

  Per anular la inscripció abans del pagament podeu fer-ho en aquest apartat web.

  Per les anul·lacions després del pagament, poseu-vos en contacte amb el departament de formació per correu electrònic formacio@ebcn.cat o per telèfon al 93 496 14 20.

  El Col·legi es reserva el dret de modificar horaris, dates, continguts i/o professorat dels cursos programats. També es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si considera insuficient el nombre d’inscrits. En cas que el Col·legi anul·li el curs es retornarà l’import sencer del curs.

  Les places són limitades i s’assignen per ordre d’inscripció.

   

  Formació bonificada

  El Col·legi s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar la bonificació de cursos de formació.  Ho fa gratuïtament tant per als col·legiats com per als no col·legiats en els cursos que organitza. 

   

  Aquest curs, pot ser bonificat per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Per conèixer els passos a seguir, consulteu l’apartat Formació bonificada (Per sol·licitar la bonificació, cal realitzar prèviament la inscripció al curs).

   

  Recordeu que, per a poder obtenir la bonificació, les gestions cal fer-les, com a mínim, 10 dies hàbils abans de l´inici del curs. Per a més informació, podeu contactar amb el Departament de Formació d’ENGINYERS BCN.

   

  IMPORTANT:

  Per obtenir la bonificació, la Fundació Estatal para la Formación en el Empleo estableix com a condició la realització del curs per part del treballador: això implica, en el cas dels cursos presencials, una assistència mínima del 75% a les classes, i en el cas dels cursos en línia, cal obtenir una assistència/participació mínima del 75% que es calcula en base a:

  • El nombre de connexions realitzades a l’aula virtual.
  • La participació en els fòrums i debats proposats pel tutor  (en el cas d'haver-hi).
  • Realització de les activitat/exercicis proposats pel tutor (en el cas d'haver-hi).

   

   

  Formació subvencionada majors 45 anys en situació d’atur


  El Col·legi ofereix per tots aquells/es col·legiats/ades d’ENGINYERS BCN que estiguin donats d’alta com a demandants d’ocupació* i per tant en situació de recerca de feina (aturats), majors de 45 anys i més d’un any de col·legiació la possibilitat de subvencionar aquest curs, segons casuística a valorar.

   

  Cal posar-se en contacte amb el Servei d’Ocupació i Promoció    professional ocupacioipromocio@ebcn.cat i enviar aquesta sol·licitud PDF.  

  *Així mateix, si no ho han posat en coneixement del Col·legi cal acreditar-ho aportant la documentació que s’escaigui del Departament de Treball de la Generalitat.

   

  Observacions:

  *La durada del curs es consideren, les hores que un alumne, en promig, ha de dedicar del seu temps per assolir els objectius, coneixements del curs i per seguir correctament el temari. Evidentment existiran alumnes què els hi calgui dedicar més temps i d’altres en què amb menor dedicació tindran suficient. De totes maneres i donada l'amplitud del temari, pot arribar a ser tot el llarg que es vulgui, podent dedicar-hi tant de temps com es vulgui.

   

  ** Les dates del curs es refereixen a la data d’inici i l'últim dia de què disposa l'alumne per a ser tutoritzat pel/s professor/s. Això vol dir que, durant aquest període de temps, l'alumne pot contactar amb el seu professor per fer consultes, demanar aclariments, plantejar dubtes, suggeriments, exemples o exercicis, etc., de manera que s'adapti el seu nivell d'aprenentatge al nivell que vagi assolint i sempre en el marc del programa del curs.

   

  Seguiment:

  Aquest postgrau, permet la inscripció al temari complet i també es permet la inscripció a mòduls independents. Els mòduls són seqüencials i excepte casos totalment justificats, s’hauran de fer per ordre. No es podrà fer el Mòdul 3 si no s’han fet el Mòdul 1 i 2 prèviament. 

  Per a la inscripció en el Mòdul 4, és requisit imprescindible haver realitzat prèviament els Mòduls 1, 2 i 3. 

  El termini màxim de carència per a continuar amb la resta de mòduls és de 2 anys. Passat aquest temps, no es podrà continuar amb els mòduls que falten sinó que caldrà començar de nou (degut a l’evolució de les matèries).

   

  Política de preus:

  Col·legiats

  A continuació es desglosa la política de preus per a la possibilitat d'acollir-se Postgrau sencer o inscripció a mòduls independents: 

  Import curs sencer: 1080€

  Per a la inscripció d'un mòdul: 350 €

  Per a la inscripció a dos mòduls o més: 335 €

  Per tots aquells que reemprenen el curs (no s’han matriculat del curs sencer i seguit) es farà una classe de refresc dels conceptes anteriors.

   

  No col·legiats

  A continuació es desglosa la política de preus per a la possibilitat d'acollir-se Postgrau sencer o inscripció a mòduls independents: 

  Import curs sencer: 1520 €

  Per a la inscripció d'un mòdul: 495 €

  Per a la inscripció a dos mòduls o més: 475 €

  Per tots aquells que reemprenen el curs (no s’han matriculat del curs sencer i seguit) es farà una classe de refresc dels conceptes anteriors.

   

  Podeu  consultar a continuació els enllaços als mòduls independents programats i realitzar la vostra inscripció si s'escau: 

  -Mòdul 1: Conceptes i tramitació

  -Mòdul 2: Normativa d'aplicació

  -Mòdul 3: Normativa sectorial i aspectes que influeixen en el projecte i el projectista

  -Mòdul 4: Aplicació pràctica

   

  Comunicació alumne-professors:

  El sistema de comunicació principal serà mitjançant el fòrum o xat. Durant el curs es realitzarà una connexió per videoconferència en cada mòdul.

  Hi haurà classes semipresencials per videoconferència.

  Hi haurà una hora cada 2 setmanes d’atenció personalitzada de tutoria amb grups reduïts de 4-5 persones. La sol·licitud de participació i les preguntes s’hauran de programar amb uns dies d’antelació

   

   

  Durada del postgrau i calendari previst de desenvolupament dels mòduls: 

  La duració serà de 166 h. Es repartiran entre:

  Mòdul 1: 41 h. D’octubre a desembre

  Mòdul 2: 40 h. De gener a febrer

  Mòdul 3: 45 h. De març a abril

  Mòdul 4: 40 h. De maig a principis de juliol

  Cada mòdul tindrà un termini per completar-lo i valorar-lo de 2 setmanes

   

   

   

Feu-ho córrer
 • Més

Mes anterior Setembre 2023 Mes següent
dl dm dc dj dv ds dg
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 

Informació

Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Consell de Cent, 365 - 08009 Barcelona

Tel: 934 96 14 20 -

Mapa de situació | Contacte

© Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Tots els drets reservats - Avís Legal - Accessibilitat - Cookies - Política de privacitat

També ens trobareu a:

 • Certificado TÜV